Pravna obavijest

Poduzeće Ograje Kočevar d.o.o. poštuje vašu privatnost i obavezuje se na njezino očuvanje i zaštitu.

Ograje Kočevar d.o.o. objavljuje Pravnu obavijest s namjenom da vas obavijesti o načinima i mogućnostima prikupljanja podataka o vama i njihovoj upotrebi. Opća struktura naše stranice organizirana je na način da uobičajena upotreba ne zahtijeva dodatnu identifikaciju ili otkrivanje bilo kakvih osobnih podataka. Pravna obavijest je čitljiva i dostupna na našim internetskim stranicama, a poveznica se nalazi u podnožju svake stranice poduzeća Ograje Kočevar d.o.o.

Privatnost i zaštita osobnih podataka
Zaštita osobnih podataka dobivenih putem internetske stranice www.ograje.com važna nam je. Posvećujemo joj puno pozornosti u svim našim poslovnim odnosima. Poštujemo povjerljivost osobnih podataka i uvažavamo odredbe zakonodavstva o zaštiti podataka.

Voditelj obrade
Voditelj obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka EU (GDPR) i primjenjivog zakona koji regulira zaštitu osobnih podataka – je poduzeće:

Ograje Kočevar d.o.o.
Tovarniška cesta 11c
SI – 3312 Prebold

T: +386 08 205 21 56
F: +386 08 205 21 65

info@ograje.com

Prikupljanje osobnih podataka
Osobni podaci pojedinca identificiraju imenom, prezimenom, telefonskim brojem, e-adresom, uobičajenom adresom. Poduzeće Ograje Kočevar prikuplja osobne podatke u slučaju pretplate na e-vijesti, upita putem internetske stranice, narudžbi za pregled putem internetske stranice.

Osobni podaci dobiveni putem internetske stranice www.ograje.com u svrhu kupnje upotrebljavaju se isključivo u svrhu izvršenja i isporuke narudžbe, osim ako korisnik internetske stranice nije izričito pristao na neki drugi oblik upotrebe pruženih podataka.

Zaštita osobnih podataka i svrha upotrebe
Osobni podaci dobiveni putem internetske stranice www.ograje.com u potpunosti se pohranjuju, štite i obrađuju u poduzeću Ograje Kočevar. Kao operator internetske stranice obrađujemo sve prikupljene osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i u skladu s europskim zakonodavstvom.
Osobni podaci zaštićeni su od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili otkrivanja od strane trećih strana. Ograje Kočevar neće upotrebljavati osobne podatke u druge svrhe i neće ih prenositi trećim osobama bez izričitog dopuštenja. Voditelj obrade upotrebljava osobne podatke samo u one svrhe za koje ih je dao korisnik internetske stranice.

Obrazac za upit
Korisnik u obrazac za upis unese svoju e-adresu, ime i prezime, telefonski broj, poštu i poštanski broj. Tvrtka Ograje Kočevar treba osobne podatke kako bi mogla odgovoriti na pitanja i upite. Voditelj obrade jamči i obavezuje se da će osobne podatke poštivati i štititi kao povjerljive, u skladu s odredbama važećeg zakona. Voditelj obrade neće otkriti poslane podatke trećim osobama ili neovlaštenim osobama i upotrebljavat će ih samo u svrhu u koju su preneseni. Osobni se podaci pohranjuju za pripremu ponude i izvršenje narudžbe. Nakon izvršenja narudžbe podaci se pohranjuju u skladu s pravnom osnovom za ispunjavanje zakonskih obaveza.

E-vijesti
Korisnik unosi svoju e-adresu u obrazac za e-vijesti. Tvrtki Ograje Kočevar potrebni su osobni podaci kako bi pretplatnicima u e-vijestima poslali podatke o novostima u ponudi. Voditelj obrade jamči i obavezuje se da će osobne podatke poštivati i štititi kao povjerljive, u skladu s odredbama važećeg zakona. Voditelj obrade neće otkriti poslane podatke trećim osobama ili neovlaštenim osobama i upotrebljavat će ih samo u svrhu u koju su preneseni. Podaci o e-pošti pohranjuju se dok se korisnik ne odjavi od usluge obavještavanja putem e-pošte.

Obrazac za narudžbu pregleda
Korisnik u obrazac za narudžbu pregleda unosi svoju e-adresu, ime i prezime, telefonski broj, poštu i poštanski broj. Tvrtka Ograje Kočevar treba osobne podatke kako bi mogla izvesti usluge pregleda. Voditelj obrade jamči i obavezuje se da će osobne podatke poštivati i štititi kao povjerljive, u skladu s odredbama važećeg zakona. Voditelj obrade neće otkriti poslane podatke trećim osobama ili neovlaštenim osobama i upotrebljavat će ih samo u svrhu u koju su preneseni. Osobni se podaci pohranjuju do pregleda, a zatim za pripremu ponude i izvršenje narudžbe. Nakon izvršenja narudžbe tvrtka sprema podatke u skladu s pravnom osnovom za ispunjavanje zakonskih obaveza.

Pravo na informiranje, povlačenje i brisanje osobnih podataka
Korisnik ima pravo pismeno zatražiti od voditelja obrade podatke o svojim osobnim podacima koje čuva voditelj obrade. Pored toga, korisnik ima pravo ispraviti, izbrisati, spriječiti ili ograničiti obradu svojih osobnih podataka. Sve gore navedene zahtjeve korisnik treba uputiti voditelju obrade. Zahtjev za pristup, ispravak, brisanje, sprečavanje ili ograničenje obrade treba uputiti na e-adresu info@ograje.com. Korisnik također ima pravo podnijeti prigovor i žalbu tijelu nadležnom za zaštitu podataka (povjerenik za informacije).

Stranice na koje se donosi pravna obavijest
Ova pravna obavijest odnosi se na internetsku stranicu www.ograje.com

Autorsko pravo / copyright
Tvrtka Ograje Kočevar d.o.o. (osim ako nije drugačije navedeno) posjeduje prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na stranicama www.ograje.com ili u HMTL datotekama, tekstnim materijalima, slikama, audio/videozapisima i ostalom sadržaju na stranici.

Tvrtka Ograje Kočevar d.o.o. omogućava upotrebu (prikazivanje na računalu, ispis, prijenos datoteka, reprodukcija audio i videozapisa itd.) objavljenog sadržaja isključivo u nekomercijalne ili obrazovne svrhe, pri čemu morate zadržati sve obavijesti o autorskim pravima.

Ograničenja
Tvrtka Ograje Kočevar d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost ili primjerenost podataka objavljenih na stranicama www.ograje.com.

Tvrtka Ograje Kočevar d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa štetom uzrokovanom posjetom internetske stranice, za eventualne viruse koji bi se mogli prenijeti korisnicima s te internetske stranice.

Tvrtka Ograje Kočevar d.o.o. nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje internetske stranice, eventualne netočnosti podataka kao i za štetu nastalu zbog uporabe takvih podataka.

Pridržavamo pravo uputiti korisnike na druge internetske stranice i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj tih stranica.

Tvrtka Ograje Kočevar d.o.o. ni u kojem slučaju ne može biti odgovorna za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu i nenamjernu štetu nastalu upotrebom informacija i podataka koji se nalaze na internetskoj stranici www.ograje.com.

Promjene sadržaja „pravne obavijesti”
S vremena na vrijeme mijenjat ćemo sadržaj stranice „Pravne obavijesti” pa vam savjetujemo da svako malo pregledate ovaj odjeljak kako biste se upoznali s trenutnim sadržajem te kako biste izbjegli probleme s upotrebom naše internetske stranice i njezinog sadržaja.

TOP