OGRADE

 

Panelna_ograda

Najpogostiji izbor kupaca ograda su 3D ( tri-dimenzionalne) ograde sa ojačanjima u obliku slova V. Predstavljaju trajno, zanesljivo i cijenovno privlačno rješenje, koja je jednostavna za montažu. Za veču privatnost, možete dodati i drvene letvice, koje odlično zatiruju poglede. […]

 

panelna_ograda_1

Panelne ograde tipa 2D su dodatno ojačivane sa dvojnom horizontalnom žicom. Sa time zagotovimo veču vzdržljivost i zanesljivost ograde. Paneli se brzo i jednostavno montiraju – na stupove sa inox spojkama. […]

 


zicano_pletivoEkonomično riješenje za prirodu i sve moguče terene. Prozorčići su poznatog diamantnog izgleda. Ogradu od žičanog pletiva montiramo sa stupovima, spojnim materijalom i žicom koja se napinje. […]

 


zicano_pletivoSodobne uzke kamene ograde su napravljene od panelnih mreža različitih dimenzija. Namješčaju se na svaku stranu stupa, koji je širok 120 mm. Kamene ograde, koje se pune kamenjem su cijenovno ugodne i ustvaraju veću intimu i mir. […]

 

uzka_kamena_ogradaGabion je kamena ograda masivnog izgleda. Izrađena je od varenih žica 6/5/6 mm koje tako čine ”košaru”. […]

 

 
ograde_po_narudzbi Ograde po naruđbi, kao što su balkonske ograda, Bambus, Lord, Perforirani lim, Cijevna ograda. […]