KAMENE OGRADE

 


uzka_kamena_ograda
Uska panelna ograda sa kamenom ispuna je sastavljna od dva stupa i dva panela koji se postavljaju sa svake strane stupa pri čemu je širina ograde široka koliko i stup. Stup je dimenzija 60 x 120 mm.Praznina između panela namijenjena je za ispunu kamenom što ogradu čini još posebnijom.[…]

 


Gabioni
Gabion ograda napravljena je od vruće cinčanih žica debljine 6/5/6, pri čemu je vertikalna žica debljine 5 mm, a horizontalne dvostruke žice su debljine 6 mm.

[…]